cách dùng nước xịt khoáng

Cách sử dụng nước xịt khoáng

Cách sử dụng nước xịt khoáng

Bởi nếu không loại bỏ lượng muối khoáng thừa này chẳng khác nào bạn đi tắm biển mà không tắm lại với nước sạch. Da bạn sẽ trở nên sạm đen nhanh chóng. Chỉ trừ trường hợp bạn trang điểm